POZIOM ZŁOTY (sportowy podstawowy)

Poziom ZŁOTY (sportowy podstawowy) jest najbardziej zaawansowanym poziom w ramach rekreacji tanecznej dzieci.  Zajęcia prowadzone tą w formie regularnych treningów, których celem jest osiągnięcie maksymalnie dobrej wydolności, gibkości i koordynacji celem podjęcia rywalizacji sporotwo-rekreacyjnej w ramach turniejów tańca organizowanych przez POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE. Te zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które opanowały już podstawowe kroki tańców wymaganych przez PTT. Repertuar tańców dla tej klasy to: walc angielski, walc wiedeński, quickstep, samba, cha-cha, jive, pola, krakowiak.
Dzieci należące do tej grupy posiadają już rejestrację w bazie PTT jako tancerze sportowo-rekreacyjni.