OBOZY Z TAŃCEM
Wakacyjny PÓŁKOLONIE z TAŃCEM to wspaniała okazja do miłego i aktywnego zakończenia wakacji! Uczestnicy przebywają na zajęciach od 8:00 – 16:00. Całość trwa pełne pięć dni. Każdy dzień przebiega wedle ustalonego harmonogramu, który zostanie przedstawiony w pierwszym dniu półkolonii. Wyżywienie w postaci śniadania i obiadu wliczone jest w cenę. Każdy uczestnik przybywa na zajęcia pod opieką rodzica/opiekuna. Po zakończonych zajęciach rodzic/opiekun odbiera dziecko z placówki. Celem jest dobra zabawa połączona z nauką nowych kroków oraz poprawa wydolności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę instruktorów.

Wakacyjny obóz SZKOLENIOWY dla par sportowych skierowanych jest do tych dzieci, które posiadają klasę ZŁOTĄ (rekreacja małopolska) lub klasę F,E,D,C w ramach Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Obóz ma charakter obozu stacjonarnego, co oznacza że uczestnicy śpią we własnych domach. Obóz trwa pełne pięć dni. Każdy dzień przebiega wedle ustalonego harmonogramu, który zostanie przedstawiony w pierwszym dniu obozu. Wyżywienie w postaci obiadu wliczone jest w cenę. Każdy uczestnik przybywa na zajęcia pod opieką rodzica/opiekuna. Po zakończonych zajęciach rodzic/opiekun odbiera dziecko z placówki. Każdy dzień to 6 h zajęć rozdzielonych przerwami. Celem obozu jest przygotowanie się do kolejnego sezonu turniejowego po przez doskonalenie techniki tańca oraz poprawę wydolności fizycznej. Zajęcia prowadzone są przez trenerów/szkoleniowców posiadających odpowiednie uprawnienia i widzę na temat treningu z zakresu tańca.