WARSZTATY WOKALNO- UMUZYKALNIAJĄCE

Warsztaty wokalno umuzykalniające są przeznaczone w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas warsztatów dzieci poznają świat dźwięków i rytmów poprzez naukę przeróżnych piosenek połączonych z ćwiczeniami ruchowymi i nie tylko. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do późniejszej edukacji muzyczno – artystyczno – ruchowej. Są to zajęcia z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwiają na zmiany zachodzące w muzyce, oswajają z zagadnieniami muzycznymi, pomagają obrazować ruchowymi słowa piosenek, zawierają elementy tańca indywidualnego oraz tańca w grupie. Nasze warsztaty są wspaniałym początkiem nauki i stanowią nieodzowny element całego procesu nauczania dzięki któremu dzieci rozwijają już w bardzo młodym wieku koordynację słuchowo – ruchową. Uczestnicy poznają cechy dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcą umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.

Wszystkie nasze zajęcia prowadzone są przez instruktorów czynnie grających na instrumentach oraz posiadających nadzwyczajne umiejętności wokalne.